Prodaja & Podrška | prodaja@arpel.rs | 00381 11 3908521

Osnovne Karakteristike

STEINMASTER:

Steinmaster serija namenjena je obradi kamena, mermera, granita... Ove mašine izrađene su od masivnih čeličnih elemenata, sa visokim stepenom antikorozivne zaštite. Predviđene za tešku obradu. Izuzetno robustna konstrukcija omogućava prihvat obradnih komada od preko 2.000 Kg. Ovakav tip konstrukcije eliminiše uvijanje i deformaciju pokretnih segmenata prilikom obrade. Visoka efikasnost, potpuno automatizovan rad.

U okviru mašine nalazi se spremnik za vodu sa komorom za filtraciju, što eliminiše potrebu za bazenom ispod mašine. Zahvaljujući danas veoma rasprostranjenoj paleti reznog alata namenjenog kamenorezačkoj industriji broj izbor materijala koji se mogu obrađivati je veliki.

Na vrh

Model:

SM-3020

SM-2212

Max.hod alata po X osi: 3000 mm 2200 mm
Max.hod alata po Y osi: 2000 mm 1250 mm
Max.hod alata po Z osi: 350 mm
Spoljne dimenzije (D x S x V): 4500 x 3500 x 2200 mm 3700 x 2750 x 2200 mm
Težina: 3350 Kg 2350 Kg
Napajanje 3 x 230V
Pogon X ose: Zupčasata letva Kuglično vreteno
Pogon Y i Z ose: Kuglično vreteno
Tip upravljanja: AC Servo
Tačnost pozicioniranja: 0.1 mm 0.05 mm
Obradni motor: 3HP 3x220V 18000 RPM
Automatska izmena alata: Opcija Opcija
Vakuum sto: Opcija Opcija
4. osa: Opcija Opcija
Na vrh

 • Masivna konstrukcija izrađena od debelozidnog čelika kontrolisanog kvaliteta.
 • Elementi postolja povezani su varom, NE šrafovima.
 • Ovakva konstrukcija obezbeđuje krutost pokretnih segmenata i sprečava uvijanje ili deformaciju prilikom teske obrade.
 • Pogon osa ostvaruje se pomoću kugličnih navojnih vretena i navrtki sa recirkulirajućim nizom kuglica visokog kvaliteta (izuzev modela 3020 koji po X osi pogoni letva).
 • Upotrebom ovakvog sistema pogona, omogućeno je pozicioniranje osa bez zazora, čime se postiže visok kvalitet obrade i dug servisni interval.
 • Mašine serije SteinMaster opremljene su savremenom upravljačkom jedinicom koja u osnovi sadrži digitalne AC Servo drajvere.
 • AC Servo sistem vrši kontrolu pogonskih motora u zatvorenoj petlji pomoću optičkih enkodera, čime se obozbeđuje pozicioniranje alata u visokoj klasi tačnosti i u potpunosti eliminiše greška u poziciji, što neposredno utiče na povećanje produktivnosti i smanjenje škarta.
 • U modele SteinMaster serije ugrađuju se visokofrekventne obradne glave renomiranih svetskih proizvođača.
 • U standardnoj ponudi su modeli od 10HP, 3000-16000 rpm, sa pneumatskom izmenom alata.
 • Obradne glave su upravljane vektorskim frekventim regulatorom, a kontrola (uključenje, isklučenje, regulacija broja obrtaja) se vrši programski, direktno iz upravljačkog softvera.
 • Upravljački softver vrši kompletnu kontrolu procesa i upravlja svim funkcijama mašine.
 • Radi na Windows XP platformi i omogućava brzo i jednostavno rukovanje, sa potpunom vizuelnom interpretacijom.
 • Podržava standardne G i M komande, što ga čini kompatibilnim sa svim poznatim softverskim paketima za mašinsko modeliranje i CNC programiranje.
 • Takođe sadrži integrisane module za generisanje programa za sve standardne forme.
 • Modeli serije SteinMaster opremljeni su bezbednosnim prekidačima, kao i Limit tasterima na svakoj osi, čime se eliminiše mogućnost povrede operatera ili oštećenje mašine usled ljudske greške.
 • Tu su takođe i ostali elementi zaštite, kao što su motorne zaštite i mnogobrojni alarmi na upravljačkoj jedinici.
 • Stope koje se nalaze na svim oslanjajućim pozicijama omogućavaju jednostavno nivelisanje mašine, što je od velikog značaja za pravilan rad.
 • Takođe obezbeđuju pravilno i ravnomerno opterećenje podloge, kao i dobro prijanjanje, čime se eliminišu vibracije i buka pri radu.
Na vrh
 • Ručni pendant je uređaj koji povećava komfor, poseban značaj ima kod mašina većih gabarita gde vizuelni kontakt sa alatom sa pozicije upravljačke jedinice nije adekvatan.
 • Pomoću njega se može izvršiti pozicioniranje osa sa pozicije bliže alatu, čime se olakšava rad sa mašinom.
 • Bar kod skener je dodatak koji olakšava rad sa programima. Bitnu ulogu ima na mestima gde se javlja potreba za čestim pozivanjima istih programa.
 • Princip upotrebe je sledeći: za svaki program se generiše Barkod, zatim se odštampaju željeni Barkodovi sa opisnim poljima.
 • Pozivanje programa se vrši jednostavnim prevlačenjem skenera preko Barkoda željenog programa.
 • 4. Osa omogućava izradu oblih predmeta, graviranje po oblim površinama...
 • Isporučuje se u kompletu sa Servo motorom i drajverom.
 • Potpuno je autonomna
 • Vakuum stezači omogućavaju pričvršćivanje komada bez mehaničkih stezača, čime se omogućana nesmetana obrada spoljnih ivica.
 • Može biti u vidu vakuum papuča ili tip saćastog kreveta preko cele radne površi, u zavisnosti od Vaših potreba.
 • Jedinica za centralno podmazivanje koristi se kada mašina radi u neprekidnom režimu rada, gde je zaustavljanje proizvodnog procesa radi ručnog podmazivanja nemoguće.
 • U osnovi sistema je ciklična pumpa čiji je zadatak da svim elementima koji zahtevaju podmazivanje obezbedi tačnu količinu lubrikanta u određenim vremenskim intervalima.
 • Sistem je automatski, softverski kontrolisan od strane jedinice za nadzor, tako da je podmazivanje onemogućeno u koliko je mašina u Stand-By režimu, čime se sprečava rasipanje lubrikanta.
 • Adresa:
 • Saveza Boraca 32a
 • 11223 Beograd
 • 00381-11-3908521
 • info@arpel.rs

© Copyright Arpel Automation Beograd 2013.