Prodaja & Podrška | prodaja@arpel.rs | 00381 11 3908521

Osnovne Karakteristike

HOLZMASTER

HOLZMASTER serija CNC mašina je namenjena je pre svega drvoprerađivačkoj industriji. Njena konstrukcija izvedena je tako da zadovolji i najrigoroznije uslove eksploatacije. Osnovni modeli su takvi da svojom cenom i funkcionalnošću postaju nezaobilazna karika u procesu pojedinačne i manje serijske proizvodnje, dok sa svojom dodatnom opremom predstavljaju moćne CNC obradne centre koji svojom brzinom i jednostavnošću za rukovanje omogućavaju ostvarenje izuzetno visokih tiraža u proizvodnji.

Zahvaljujući razvijenoj industriji alata, koji su dostupni i na našem tržištu, paleta materijala koji se mogu obrađivati na HOLZMASTER seriji je velika. Primarno, ova serija je namenjena obradi masiva i pločastih materijala kao što su medijapan (MDF), lesonit (HDF), sirova i oplemenjena iverica, šper... Osim materijala na bazi drveta, mogu se obrađivati i materijalii kao što su: akrilne ploče (plexiglas, klirit), pune ili saćaste polikarbonatne ploče (Lexan), kompozitni Alubond (Dibond) paneli, trespa, poliuretanske ploče kao sto su Forex i karton pene kao i elastični PVC materijali kao što je juvidor.

Na vrh

Model:

HM-4020

HM-3020

HM-2213

Max.hod alata po Y osi: 4100 mm 3100 mm 2250 mm
Max.hod alata po X osi: 2100 mm 2100 mm 1300 mm
Max.hod alata po Z osi: 280 mm
Spoljne dimenzije (D x S x V): 4960 x 3100 x 1990 mm 2950 x 3100 x 1990 mm 3010 x 2170 x 1990 mm
Težina: 2600 Kg 2150 Kg 1450 Kg
Napajanje 3 x 230V
Pogon osa (X,Y): Kuglično vreteno Kuglično vreteno Kuglično vreteno
Pogon Z ose: Kuglično vreteno
Tip upravljanja: AC Servo
Tačnost pozicioniranja: 0.02 mm 0.02 mm 0.02 mm
Obradni motor: 5HP 3x220V 18000 RPM
Automatska izmena alata: Opcija Opcija Opcija
Vakuum sto: Opcija Opcija Opcija
4. osa: Opcija Opcija Opcija
Na vrh

 • Masivna konstrukcija izrađena od debelozidnog čelika kontrolisanog kvaliteta.
 • Elementi postolja povezani su varom, NE šrafovima.
 • Ovakva konstrukcija obezbeđuje krutost pokretnih segmenata i sprečava uvijanje ili deformaciju prilikom teske obrade.
 • Pogon osa ostvaruje se pomoću kugličnih navojnih vretena i navrtki sa recirkulirajućim nizom kuglica visokog kvaliteta.
 • Upotrebom ovakvog sistema pogona, omogućeno je pozicioniranje osa bez zazora, čime se postiže visok kvalitet obrade i dug servisni interval.
 • Mašine serije HolzMaster opremljene su savremenom upravljačkom jedinicom koja u osnovi sadrži digitalne AC Servo drajvere.
 • AC Servo sistem vrši kontrolu pogonskih motora u zatvorenoj petlji pomoću optičkih enkodera, čime se obozbeđuje pozicioniranje alata u visokoj klasi tačnosti i u potpunosti eliminiše greška u poziciji, što neposredno utiče na povećanje produktivnosti i smanjenje škarta.
 • Ploča radnog stola izrađena je od ekstrudiranih alumunijumskih profila sa T žljebovima za brzo i jednostavno pričvršćivanje obradnog komada.
 • Upotrebom profila dobijen je radni sto visoke čvrstoće bez mogućnosti deformacije, što omogućava visok kvalitet obrade.
 • U modele HolzMaster serije ugrađuju se visokofrekventne obradne glave renomiranih svetskih proizvođača.
 • U standardnoj ponudi su modeli od 3HP, 1000-16000 rpm, sa ručnom izmenom alata.
 • Obradne glave su upravljane vektorskim frekventim regulatorom, a kontrola (uključenje, isklučenje, regulacija broja obrtaja) se vrši programski, direktno iz upravljačkog softvera.
 • Upravljački softver vrši kompletnu kontrolu procesa i upravlja svim funkcijama mašine.
 • Radi na Windows XP platformi i omogućava brzo i jednostavno rukovanje, sa potpunom vizuelnom interpretacijom.
 • Podržava standardne G i M komande, što ga čini kompatibilnim sa svim poznatim softverskim paketima za mašinsko modeliranje i CNC programiranje.
 • Takođe sadrži integrisane module za generisanje programa za sve standardne forme.
 • Modeli serije HolzMaster opremljeni su bezbednosnim prekidačima, kao i Limit tasterima na svakoj osi, čime se eliminiše mogućnost povrede operatera ili oštećenje mašine usled ljudske greške.
 • Tu su takođe i ostali elementi zaštite, kao što su motorne zaštite i mnogobrojni alarmi na upravljačkoj jedinici.
 • Stope koje se nalaze na svim oslanjajućim pozicijama omogućavaju jednostavno nivelisanje mašine, što je od velikog značaja za pravilan rad.
 • Takođe obezbeđuju pravilno i ravnomerno opterećenje podloge, kao i dobro prijanjanje, čime se eliminišu vibracije i buka pri radu.
 • Pored svake stope za nivelaciju nalazi se i obrtni točak na koji se mašina oslanja kada se stopa podigne u maksimalni gornji položaj. Na ovaj način je omogućeno lako repozicioniranje mašine u objektu, bez angažovanja viljuškara ili paletnih dizalica.
Na vrh
 • Ručni pendant je uređaj koji povećava komfor, poseban značaj ima kod mašina većih gabarita gde vizuelni kontakt sa alatom sa pozicije upravljačke jedinice nije adekvatan.
 • Pomoću njega se može izvršiti pozicioniranje osa sa pozicije bliže alatu, čime se olakšava rad sa mašinom.
 • Bar kod skener je dodatak koji olakšava rad sa programima. Bitnu ulogu ima na mestima gde se javlja potreba za čestim pozivanjima istih programa.
 • Princip upotrebe je sledeći: za svaki program se generiše Barkod, zatim se odštampaju željeni Barkodovi sa opisnim poljima.
 • Pozivanje programa se vrši jednostavnim prevlačenjem skenera preko Barkoda željenog programa.
 • 4. Osa omogućava izradu oblih predmeta, graviranje po oblim površinama...
 • Isporučuje se u kompletu sa Servo motorom i drajverom.
 • Potpuno je autonomna
 • Vakuum stezači omogućavaju pričvršćivanje komada bez mehaničkih stezača, čime se omogućana nesmetana obrada spoljnih ivica.
 • Može biti u vidu vakuum papuča ili tip saćastog kreveta preko cele radne površi, u zavisnosti od Vaših potreba.
 • Jedinica za centralno podmazivanje koristi se kada mašina radi u neprekidnom režimu rada, gde je zaustavljanje proizvodnog procesa radi ručnog podmazivanja nemoguće.
 • U osnovi sistema je ciklična pumpa čiji je zadatak da svim elementima koji zahtevaju podmazivanje obezbedi tačnu količinu lubrikanta u određenim vremenskim intervalima.
 • Sistem je automatski, softverski kontrolisan od strane jedinice za nadzor, tako da je podmazivanje onemogućeno u koliko je mašina u Stand-By režimu, čime se sprečava rasipanje lubrikanta.
 • Adresa:
 • Saveza Boraca 32a
 • 11223 Beograd
 • 00381-11-3908521
 • info@arpel.rs

© Copyright Arpel Automation Beograd 2013.